جزییات مناقصه و مزایده

فروش 1402 عدد بشکه فلزی 200 لیتری و 2152 عدد بشکه پلاستیکی 200 لیتری و 17 عدد بشکه 1000 لیتری

مزایده

مزایده شماره 11-400-634

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه بیان ملی

۲۷ مهر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

مزایده شماره 11-400-634

موضوع : فروش 1402 عدد بشکه فلزی 200 لیتری و 2152 عدد بشکه پلاستیکی 200 لیتری و 17 عدد بشکه 1000 لیتری

چاپ در روزنامه های بیان ملی و فرهنگ جنوب

نوبت اول 1400/07/27 و نوبت دوم 1400/08/03

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

400-11