جزییات مناقصه و مزایده

خرید، نصب و راه اندازی سیستمهای اعلام و اطفاء حریق مجتمع فجر

مناقصه

99/06

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه همدلی

۱۴ مهر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 99/06

موضوع مناقصه : خرید، نصب و راه اندازی سیستمهای اعلام و اطفاء حریق مجتمع فجر

چاپ در روزنامه های همدلی و طلوع خوزستان

نوبت اول 1400/07/14 و نوبت دوم 1400/07/19

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

 

9906