جزییات مناقصه و مزایده

فروش روغن های دور ریز و ضایعاتی استحصال شده از پساب های وارد شده به واحد تصفیه پساب

مزایده

96/17

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۳۲

روزنامه اطلاعات

۲۴ بهمن ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی