جزییات مناقصه و مزایده

عملیات اجرای حفاظت ساحل و استحصال زمین طرح توسعه پست 400 کیلو ولت شرکت فجر

مناقصه

900/013

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه شهرمردم

۹ اَمرداد ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره : 400/013

موضوع : عملیات اجرای حفاظت ساحل و استحصال زمین طرح توسعه پست 400 کیلو ولت شرکت فجر

چاپ در روزنامه های شهر مردم و جهان اخبار

نوبت اول 1400/05/09 و نوبت دوم 1400/05/13

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم 

400/013