جزییات مناقصه و مزایده

تهیه ، ساخت و نصب ساپورت های غیر فلزی (GRP/GRV ) جهت نگهداری و تقویت کابل های فشار قوی( 132 کیلو ولت ) واقع در کانال کابل ارتباطی ساختمان GIS تا ناحیه 2 شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی استعلام خدمات

99/27

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی استعلام شماره 99/27

موضوع : تهیه ، ساخت و نصب ساپورت های غیر فلزی (GRP/GRV ) جهت نگهداری و تقویت کابل های فشار قوی( 132  کیلو ولت ) واقع در کانال کابل ارتباطی ساختمان GIS تا ناحیه 2  شرکت فجر انرژی خلیج فارس  

مهلت اقدام : 5 روز پس ازلنتشار آگهی