جزییات مناقصه و مزایده

خرید کابل 132 کیلوولت طرح توسعه پست 400/132/20 کیلوولت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

99/76

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

۵ خرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۰۹

نوبت اول 1400/02/25

نوبت دوم 1400/03/01

مهلت ارسال اسناد: پنج روز پس از درج آگهی نوبت دوم 

 9976

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.