جزییات مناقصه و مزایده

خدمات بارگیری ، حمل ، انتقال و تخلیه گل و لای واحد آب ولجن واحد پساب شرکت فجر

مناقصه

99/48

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه همدلی

۲۸ فروردین ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 99/48

موضوع مناقصه : خدمات بارگیری ، حمل ، انتقال و تخلیه گل و لای واحد آب ولجن واحد پساب شرکت فجر

چاپ در روزنامه های همدلی و نسیم خوزستان نوبت اول 1400/01/28 و نوبت دوم 1400/02/01

 

99/48