جزییات مناقصه و مزایده

اجرای عملیات اصلاح کابل تغذیه الکتروموتورهای RO واحد آب ناحیه 2 شرکت فجر

فراخوان

99/66

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۲۶

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۲۶

۱۱ بهمن ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

آگهی استعلام شماره : 99/65

موضوع : اجرای عملیات اصلاح کابل تغذیه الکتروموتورهای RO واحد آب ناحیه 2 شرکت فجر

تاریخ انتشار 99/11/11 مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

99.66

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.