جزییات مناقصه و مزایده

عملیات خرید یک عدد Basket Screen جهت مخزن TSA واحد هوا ناحیه یک

فراخوان

99/31

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۲۰ دی ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

آگهی استعلام شماره :99/31

موضوع : عملیات خرید یک عدد Basket Screen جهت مخزن TSA واحد هوا ناحیه یک

مهلت اقدام 5 روز پس از درج آگهی

 

99/31