جزییات مناقصه و مزایده

عملیات بازسازی قطعات داغ توربین های آلستوم GT 11 N 2 و آلساندو V 94,2,2

مناقصه

99/41

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۵ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۳۹

روزنامه جام جم

۲۰ دی ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره : 99/41

موضوع مناقصه : عملیات بازسازی قطعات داغ توربین های آلستوم GT 11 N 2 و آلساندو V 94,2,2

چاپ در روزنامه های جام جم و نسیم خوزستان

نوبت اول 99/10/20 و نوبت دوم  99/10/27

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

 99/41