جزییات مناقصه و مزایده

طرح و ساخت (طراحی، تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، تست و راه اندازی) سوئیچگیر گازی (GIS) کیلوولت 132 طرح توسعه پست 400 کیلو ولت

مناقصه

99/20

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه شهرمردم - روزنامه جمهوری اسلامی

۶ دی ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 99/20

موضوع مناقصه : طرح و ساخت (طراحی، تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، تست و راه اندازی) سوئیچگیر گازی (GIS) کیلوولت 132 طرح توسعه پست 400 کیلو ولت

نوبت سوم 99/10/6

چاپ در روزنامه های جمهوری اسلامی و شهر مردم 

9920