جزییات مناقصه و مزایده

تامین لاینر GE F9 واحد نیروگاه فجر

مناقصه

99/56

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

توسعه ایرانی

۶ دی ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 99/56

موضوع مناقصه :تامین لاینر GE F9 واحد نیروگاه فجر

چاپ در روزنامه های توسعه ایرانی و موج جنوب

نوبت اول 99/10/6 و نوبت دوم 99/10/13

 

99/56