جزییات مناقصه و مزایده

فروش اقلام ضایعاتی

مزایده

581-99-05

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه شهرمردم

۱۹ آذر ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مزایده شماره : 05-99-581

موضوع مزایده : فروش اقلام ضایعاتی

چاپ در روزنامه های شهرمردم و طلوع خوزستان

چاپ نوبت اول 99/9/19 نوبت دوم 99/9/25

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

 

 05