جزییات مناقصه و مزایده

ارائه خدمات تحقیق و پژوهش بررسی انطباق سیستم استانداردهای مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت حرفه ای، محیط زیست و انرژی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی استعلام خدمات

99/40

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۰۹:۵۴

ریال

داخلی

عادی

۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۰۹:۵۴

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.