جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو قلم به تعداد 167 عدد قطعات برنرهای مورد نیاز تعمیرات اساسی و روتین های توربین جنرال الکتریک نیروگاه ناحیه 1

مناقصه

99/24

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۹ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۴۸

روزنامه ایران

۲۵ آبان ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره :99/24

موضوع : خرید دو قلم به تعداد 167 عدد قطعات برنرهای مورد نیاز تعمیرات اساسی و روتین های توربین جنرال الکتریک نیروگاه ناحیه 1

چاپ در روزنامه های ایران و جهان اخبار 

نوبت اول 99/8/25 و نوبت دوم 99/9/2

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

 

99/24