جزییات مناقصه و مزایده

خرید 16 تن پلی الکترولیت کاتیونی جهت شرکت فجر

مناقصه

99/21

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۵ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۲۰

روزنامه جمهوری اسلامی

۲۱ آبان ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 99/21

موضوع مناقصه : خرید 16 تن پلی الکترولیت کاتیونی جهت شرکت فجر

چاپ در روزنامه های : جمهوری اسلامی و صبح کارون

نوبت اول 99/8/21 و نوبت دوم 99/8/28 

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

 

99/21