جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو عدد بال ولو 20 اینچ جهت شرکت فجر

مناقصه

99/26

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۵ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۳۸

مناقصه و مزایده

۲۰ آبان ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره : 99/26

موضوع مناقصه : خرید دو عدد بال ولو 20 اینچ جهت شرکت فجر

چاپ در روزنامه های مناقصه و مزایده و راوی ملت

نوبت اول 99/8/20 نوبت دوم 99/8/27

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

 

99/26