جزییات مناقصه و مزایده

خرید 40 تن پلی الکترولیت آنیونی جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

99/23

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۲ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۲۴

روزنامه جام جم

۱۸ آبان ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره : 99/23

موضوع : خرید 40 تن پلی الکترولیت آنیونی جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چاپ در روزنامه جام جم و آنزان نوبت اول 99/8/18 نوبت دوم 99/8/25

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم 

99/23