جزییات مناقصه و مزایده

اجرای عملیات تخصصی مبارزه با حشرات و جوندگان در شرکت فجر

آگهی استعلام خدمات

99/32

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۰۸:۵۰

ریال

داخلی

عادی

آگهی استعلام شماره 99/32

موضوع : اجرای عملیات تخصصی مبارزه با حشرات و جوندگان در شرکت فجر

 

 

 

99/32