جزییات مناقصه و مزایده

اجرای خط لوله جدید پساب روغنی (OD) پتروشیمی امیرکبیر محدوده آفسایت و پساب 1

مناقصه

96/09

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۱۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۰:۳۵

۱۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۰:۳۵

روزنامه اطلاعات

۱ مهر ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

۱۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۰:۳۵

آگهی مناقصه شماره 96/09

موضوع: اجرای خط لوله جدید پساب روغنی (OD) پتروشیمی امیرکبیر محدوده آفسایت و پساب 1

چاپ در روزنامه اطلاعات نوبت اول 96/7/1 و نوبت دوم 96/7/3

مهلت دریافت مدارک 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

 


تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.