جزییات مناقصه و مزایده

طرح و ساخت (طراحی، تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، تست و راه اندازی) سوئیچگیر گازی (GIS) کیلوولت 132 طرح توسعه پست 400 کیلو ولت

مناقصه

99/20

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

طرح و ساخت (طراحی، تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، تست و راه اندازی) سوئیچگیر گازی (GIS) کیلوولت 132 طرح توسعه پست 400 کیلو ولت

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۴ شهریور ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره : 99/20

موضوع : طرح و ساخت (طراحی، تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، تست و راه اندازی) سوئیچگیر گازی (GIS) کیلوولت 132 طرح توسعه پست 400 کیلو ولت

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد 

نوبت اول 99/6/24 نوبت دوم 99/6/29 مهلت اقدام 7 روز پس از انتشار نوبت دوم

 

99.20