جزییات مناقصه و مزایده

عملیات راهبری HSE و ایمنی و آتش نشانی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

99/14

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

عملیات راهبری HSE و ایمنی و آتش نشانی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه همدلی

۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره: 99/14

موضوع مناقصه : عملیات راهبری HSE و ایمنی و آتش نشانی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چاپ در روزنامه های: همدلی و طلوع خوزستان

نوبت اول 99/5/15 نوبت دوم 99/5/20

111