جزییات مناقصه و مزایده

عملیات تعمیر و نگهداری کلیه واحدها و نواحی مجتمع شرکت فجر انرژی خلیج فارس (غیر از نیروگاههای ناحیه 1 و 2 )

مناقصه

99/05

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۰۷

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 99/05

موضوع : عملیات تعمیر و نگهداری کلیه واحدها و نواحی مجتمع شرکت فجر انرژی خلیج فارس (غیر از نیروگاههای ناحیه 1 و 2 )

چاپ در روزنامه ایران نوبت اول 99/4/30 و نوبت دوم99/05/01 مهلت اقدام یک هفته پس از انتشار نوبت دوم

 

99/05