جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات AIR COMPRESSOR

مناقصه

تجدید مناقصه 98/34

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۴۸

روزنامه جام جم

۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره 98/34

موضوع مناقصه : خرید قطعات AIR COMPRESSOR

چاپ در روزنامه جام جم یک نوبت تاریخ 1399/02/09

 

98/34