جزییات مناقصه و مزایده

خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

98/53

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۱۲

روزنامه همدلی

۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 98/53

موضوع : خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان فجر انرژی خلیج فارس

چاپ در روزنامه همدلی نوبت اول 1399/2/6 نوبت دوم 1399/2/10

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

 

98.53