جزییات مناقصه و مزایده

خدمات تاکسیرانی

مناقصه

98/47

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۲ اسفند ۱۳۹۸

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره : 98/47

موصوع مناقصه :خدمات تاکسیرانی (خودروهای در اختیار 15 دستگاه و خودروهای بار اننده 20 دستگاه)

تاریخ چاپ : نوبت اول 98/12/12 و نوبت دوم 98/12/19

مهلت اقدام 5 روز پس از اتشار نوبت دوم

روزنامه های دنیای اقتصاد و طلوع خوزستان

 

98.47