بررسی علل وجود ارتعاشات بالا در پمپ های پتروشیمی فجر
در این پروژه علل وجود ارتعاشات بالا در پمپ های 628A/E پتروشیمی فجر بررسی و راهکارهای عملی و اقتصادی جهت کاهش ارتعاشات بررسی شد
پایان یافته
1390/01/01
1399/04/03
کار فرما

شرکت فجر انرژی خلیج فارس با همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

اهداف طرح

-   بهره وری تجهیزات و ماشین آلات.

-  مدیریت فناوری.

-  مدیریت هزینه ها.

زمانبندی طرح
6 ماه پس از تعریف پروژه
فعالیت های اجرایی

- بررسی مخزن ورودی و جریان ورودی به پمپ ها.

- بررسی پمپ و تجهیزات وابسته به آن.

- بررسی جریان خروجی از پمپ و وضعیت طراحی Piping خروجی تا مخزن.

- ارائه راهکارهای عملی و اقتصادی.

تغییرات

Ø    تعیین و دسته بندی کلیه عوامل موثر بر ارتعاشات پمپ های موجود.

Ø    افزایش عمر پمپ، تجهیزات مربوطه و خطوط لوله.

Ø    کاهش هزینه های تعمیرات و  نگهداری پمپ، تجهیزات مربوطه و خطوط لوله.

Ø    کاهش صدای حاصل از ارتعاشات و لرزش پمپ ها و بهبود شرایط کاری پرسنل از نظر مسائل HSE.