نیروگاه برق فجر انرژی خلیج فارس

نیروگاه ناحیه یک مجتمع فجر دارای 7 واحد توربین گازی به ظرفیت مجموع 835 مگاوات میباشد که وظیفه تولید وتوزیع برق به صنایع پتروشیمی منطقه را به عهده دارد.
برای تولید این میزان انرژی الکتریکی، امکانات دریافت و مصرف 220 هزار نرمال متر مکعب گاز طبیعی در ساعت فراهم شده است. همچنین از گازوئیل به عنوان سوخت پشتیبان در مواقع کاهش فشار یا قطع جریان گاز استفاده می گردد.
مهمترین ویژگی این نیروگاه برق، سازگاری آن با محیط زیست است؛ به طوری که میزان اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای کربن در گازهای حاصل از احتراقی، که از دودکش نیروگاه خارج می شوند، به ترتیب از 36 و 5 پی پی ام (ppm)کمتر است.

 

 

نیروگاه برق ناحیه دو

همچنین نیروگاه ناحیه 2 با 4 واحد توربین گازی با مجموع ظرفیت 648 مگاوات ساعت برق در مدار تولید قرار دارد.بخش عمده تولید بخار در مجتمع فجر انرژی با بهره گیری از انرژی عظیم حرارتی موجود در گازهای پر حرارت حاصل از احتراق توربین های گازی صورت می گیرد.
واحد بخار ناحیه یک ظرفیت تولید 935 تن بر ساعت بخار را دارد و بخش بخار ناحیه 2، برای تولید 740 تن بر ساعت بخار طراحی شده است. با تزریق بخار و مواد شیمیایی اکسیژن زدا به آب بدون املاح آب تغذیه بویلر (boiler)تولید می گردد و بکمک پمپهای پر فشار جهت تغذیه بویلرها ارسال می شود.سپس در بویلرهای بازیافت حرارت، گازهای خروجی ازتوربین گازی پس از گشوده شدن دایورتور دامپر (divertor damper) با آب تغذیه بویلرتبادل حرارت مینماید و این انتقال حرارت از گازهای داغ به آب، باعث تولید بخار و کاهش دمای گازهای خروجی از دودکش شده و در نتیجه مصرف بهینه انرژی را به دنبال دارد. به طوری که بازده حرارتی بویلرها بیش از 92 درصد می باشد.

کنترل تمام سیستمهای مربوط به فرایند توسط نیروهای بهره برداری در 2 بخش سایت و اتاق کنترل نیروگاه صورت می گیرد.