اخبار

فجر انرژی مطابق مدل مدیریتی قابلیت‌های سازمانی ارزیابی شد

فجر انرژی مطابق مدل مدیریتی قابلیت‌های سازمانی ارزیابی شد
ارزیابان گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس برای سنجش عملکردها مطابق مدل ارزیابی توسعه قابلیت‌های سازمانی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس را مورد بررسی قرار دارند.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، ارزیابی عملکرد شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس بر اساس الزامات PCSR  به مدت سه روز (از ۸ الی ۱۰ بهمن) با حضور ارزیابان گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در این شرکت برگزار شد.

در این ارزیابی حکمرانی سازمانی، توسعه چشم‌انداز و راهبرد، طرح‌ریزی، قابلیت شایستگی، رضایت و انگیزش کارکنان، قابلیت تولید پایدار، کیفیت رقابتی و تحویل به‌موقع، زنجیره تأمین، بهره‌برداری - مهندسی فرایند و کنترل تولید، مهندسی و خدمات فنی - نگهداری و تعمیرات، قابلیت توان فناوری و مهندسی در راستای توسعه پایدار، مزیت بهره‌وری، مدیریت درآمدها و هزینه‌ها در زنجیره ارزش، مسئولیت اجتماعی، مدیریت انرژی و امنیت اطلاعات و شبکه‌های اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت.

این معیارها بر اساس کتابچه دستورالعمل مدیریت عملکرد و توسعه قابلیت شرکت‌های تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و پس از آن تیم‌های کارشناسی ارزیابی ابتدا انطباق و همسویی اهداف و برنامه‌های سازمان در جهت تحقق اهداف گروه را بررسی کرده و نقاط قابل‌بهبود را در راستای ارتقای قابلیت‌های سازمان‌ها بیان می‌کنند.

دستورالعمل توسعه قابلیت PCSR گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس باهدف حصول اطمینان از همسویی شرکت‌های تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با اهداف، راهبردها و همچنین توسعه قابلیت‌های سازمانی متناسب با اهداف این گروه تدوین و ابلاغ شده است.

1
2
2
2
1

1

۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ۱۱:۰۹
تعداد بازدید : ۹۸۲
کد خبر : ۹۰۵

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید