اخبار

دیدار نوروزی مدیرعامل پتروشیمی فجر با کارکنان ساعاتی پس از تحویل سال نو

دیدار نوروزی مدیرعامل پتروشیمی فجر با کارکنان ساعاتی پس از تحویل سال نو
مدیرعامل پتروشیمی فجر طبق سنت هر ساله، در اولین ساعات پس از تحویل سال نو در محل کار کارکنان شرکت حضور یافت و سال نو را به همکاران تبریک گفت.

روابط عمومی پتروشیمی فجر: غلامعلی زال خانی به همراه تعدادی از مسئولین شرکت ساعت ۳:۳۰ بامداد ،عید دیدنی با کارکنان را آغاز کرد و در طول مدت دو ساعت با حضور در تمامی واحدها و نواحی عملیاتی با کارکنان به احوال پرسی و تبریک سال نو پرداخت.