ابعاد بهداشت در شرکت فجر انرژی خلیج فارس 

1- بهداشت حرفه ای(بهداشت صنعتی)
2- بهداشت محیط
3- بهداشت عمومی

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای شاخه ای از علم بهداشت است که با شناسایی ، ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار از بروز بیماریها و عوارضی که ممکن است توسط عوامل زیان آور فیزیکی (صدا، گرما، سرما، روشنایی و...)، شیمیایی ، بیولوژیکی و ارگونومیکی بوجود آید ، جلوگیری می کند
کنترل عوامل تهدید کننده سلامت در محیط کار تا حد زیادی از ظهور عواقب و عوارض بعدی ( بیماریها ، حوادث شغلی ، رکود اقتصادی و کاهش بهره وری بعلت از کار افتادگی) می کاهد. تقریبا 45 درصد جمعیت دنیا و 58 درصد افراد بالای 10 سال در شمار نیروی کارجهانی قرار دارند.
بسیاری از افراد بیش از یک سوم زندگی پس از بلوغ خود را در محیطهای مخاطره آمیز می گذرانند. طبق تخمین سازمان جهانی بهداشت در سال 1995 سالانه 68 تا 157 میلیون مورد بیماری شغلی در اثر تماسهای شغلی مختلف ایجاد می شود.
بهداشت حرفه ای از جمله باارزش ترین دارائی های افراد جوامع و کشورهاست که بعنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را در نظر می گیرد بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت محصولات – انگیزش کار – رضایت شغلی وکیفیت کل زندگی افراد جامعه دارد.
بیماریهای شغلی در اثر تماس مستقیم باعوامل مضر شیمیایی و بیولوژیکی و خطرات فیزیکی محل کار بوجود می آیند .اگرچه بنظر می رسد که اینگونه بیماریها شیوع کمتری نسبت به دیگر بیماریها دارند شواهد دال براین مدعاست که گروه عظیمی از مردم بخصوص در کشورهای در حال توسعه مبتلا به اینگونه بیماریها هستند .
در بسیاری از موارد بیماریهای شغلی به حدی شدید هستندکه فرد مبتلا را ناتوان از انجام کار می سازد. با این وجود، دو عامل پیشگیری از آنها را آسان می سازد :

اول اینکه عامل مولد اینگونه بیماری ها قابل شناسایی، اندازه گیری و کنترل است .

دوم اینکه افراد در معرض خطر در دسترس می باشند و می توان آنها را مرتبا تحت معاینه و درمان قرار داد. به علاوه اینکه این گونه بیماریها در صورت معالجه فوری در مراحل اولیه برگشت پذیر می باشند. در نتیجه تشخیص به موقع بیماریهای شغلی حائز اهمیت است
اهداف بهداشت حرفه ای:
کمیته مشترک کارشناسان (WHO ) و(ILO) در سال 1953 هدف های بهداشت حرفه ای را این چنین بیان کرده اند :
1- تامین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت جسمانی ، روانی و و اجتماعی کارکنان همه مشاغل
2- پیش گیری از بروز بیماریهاو حوادث ناشی از کار
3- انتخاب کارگر یا کارمند برای محیط و شغلی که از نظر جسمانی و روانی توانایی انجام آن را دارد یا به طور اختصار تطبیق کار با انسان

برنامه های بهداشت حرفه ای
برنامه های بهداشت حرفه ای به طور خلاصه شامل موارد زیر می باشد:
1-اقدامات مربوط به پیش بینی ،شناسای ،ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار و ارائه راهکارهای کنترلی.
1-1 عوامل فیزیکی(نور،صدا و ارتعاش،گرما و رطوبت،پرتوها و فشار)
1-2 عوامل شیمیایی(گازها و بخارات ،ذرات معلق)
1-3 ارگونومیک
1-4 عوامل روانی(نارضایتی از کار،مشکلات خانوادگی،خستگی و اختلالات روانی)
1-5 عوامل بیولوژیگی(باکتری،ویروس،قارچ و...
2 برنامه های مربوط به معاینات پزشکی کارکنان(قبل از استخدام و ادواری)
3 ارزیابی ریسک مخاطرات بهداشت حرفه ای.
4 برنامه های مربوط به آموزش بهداشت پرسنل.
5 برنامه های مربوط به تغذیه
6 ایجاد امکانات درمانی و کمک های اولیه
7 برنامه های مربوط به بهداشت محیط کار.
8 نظارت بر تهیه،طبخ و توزیع مواد غذای در مجتمع.


فعالیت های بهداشت محیط عبارتند از:

1- شناسایی، ارزیابی و کنترل آلودگی های هوا، آب ، خاک و…
2- نظارت بر تأمین آب و موادغذایی سالم
3سم پاشی، طعمه گذاری، مبارزه با حشرات و جوندگان موذی و...
4-بازدید از سایت جهت رفع نواقص مسائل بهداشت محیطی.