سیمای زیست محیطی شرکت فجر انرژی خلیج فارس
در 
شرکت فجر انرژی خلیج فارس کلیه فرایندها بر اساس خط مشی تعیین شده با توجه ویژه به رعایت الزامات قانونی محیط زیست و همچنین اصل پنجاهم قانون اساسی طرح ریزی و اجرا می گردد.
 دانلود کتابچه فضای سبز پتروشیمی فجر دانلود کتابچه فضای سبز پتروشیمی فجر 

 
تصفیه پساب مجتمع ها در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

 • شرکت فجر انرژی خلیج فارس با دریافت و تصفیه پساب مجتمع های منطقه ویژه نقش بسیار مهمی در حفظ محیط زیست منطقه ایفا می نماید.
 • واحد های تصفیه پساب 1 و 2 به منظور تصفیه پساب های صنعتی و بهداشتی مجتمع های منطقه ویژه در مجتمع فجر احداث شده اند.
 • 17 مجتمع واقع در منطقه ویژه انواع پساب های صنعتی و بهداشتی خود را به واحد های تصفیه پساب فجر ارسال می نمایند.
 • ظرفیت واحد های تصفیه پساب 1 و 2 به ترتیب 460 و 520 متر مکعب در ساعت می باشد.به منظور استفاده بهینه از منابع آب، پساب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز منطقه ویژه مورد استفاده قرار می گیرد که این امر از یک سو باعث کاهش مصرف آب خام جهت آبیاری گردیده و از سوی دیگر با ایجاد این فضای سبز باعث بهبود وضعیت هوای منطقه می گردد.

پایلوت تصفیه پساب

 • به منظور بررسی مشکلات و اجرای طرح های پژوهشی بر روی فرایند تصفیه پساب های ارسالی و افزایش راندمان عملکرد تصفیه خانه، پایلوت تصفیه پساب در مجتمع فجر طراحی و احداث گردیده است. در این پایلوت چند منظوره می توان روش های مختلف تصفیه پساب از جمله لجن فعال، لاگون اختیاری، SBR، MBBR و MBR را مورد بررسی قرار داد.

 

مدیریت پسماند

 •  پسماندهای فرایندی و غیر فرایندی در مجتمع بر اساس روش ها و دستورالعمل های موجود شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری می گردند.
 • لجن واحد تصفیه آب یکی از پسماندهای عمده در مجتمع می باشد که از ته نشینی املاح در فرایند تصفیه آب و با حجم زیاد حاصل می گردد. این پسماند پس از بارگیری در کامیون های حمل لجن با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی به محل تعیین شده از سوی اداره محیط زیست حمل و با نظارت واحد محیط زیست دفع می گردد.
 • کوره پسماندسوز مجتمع فجر به منظور امحاء لجن های واحد تصفیه پساب طراحی و ساخته شده است. با توجه به ویژگی خطرناکی لجن تصفیه پساب و حجم بالای آن، لجن تولیدی در کوره سوزانده شده و خاکستر حاصل نیز به عنوان یکی از اجزاء سازنده در ساخت بتن و سیمان مورد استفاده قرار می گیرد.
 • روغن ها و هیدروکربن های ضایعاتی نیز از دیگر پسماندهای موجود می باشد که به جای سوزاندن در کوره مایع سوز جهت بازیافت به شرکت های دارای پروانه بهره برداری و مجوز محیط زیست ارسال می گردد.
 •  سایر پسماندهای موجود در مجتمع نیز با توجه به روش های اصولی مدیریت پسماند یعنی:استفاده مجدد، فروش و بازیافت، سوزاندن و دفن مدیریت می گردند.
 • -شناسایی و ارزیابی ریسک جنبه های محیط زیست
  جنبه های محیط زیست به بخشی از فعالیت ها، محصولات یا خدمات شرکت گفته می شود که بتواند بر محیط زیست تاثیر متقابل داشته باشد. در مجتمع پتروشیمی فجر جنبه های محیط زیستی در واحد های مختلف مجتمع شناسایی و ریسک جنبه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین به منظور کاهش میزان ریسک جنبه ها پروژه های بهبود تعریف و اجرا می گردد که به عنوان نمونه می توان به ارسال آب های دور ریز کولینگ و بویلرها به واحد تصفیه پساب و بازگردانی پساب لجن به سیستم تصفیه آب اشاره نمود.
 • از دیگر پروژه های محیط زیستی در شرکت پتروشیمی فجر بازیابی و تصفیه آب دور ریز RO Reject می باشد که با اجرای این طرح 780 متر مکعب در ساعت آب دور ریز برای تولید آب اسمز معکوس مورد استفاده قرار می گیرد . اجرای این طرح تاثیر بسزایی در مصرف بهینه منابع آب خواهد داشت.

پایش و اندازه گیری

در شرکت فجر انرژی خلیج فارس به منظور حصول اطمینان از رعایت استانداردهای محیط زیست پارامترهای آلاینده در خروجی های پساب و هوای مجتمع توسط آزمایشگاه مجتمع و همچنین توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست به صورت دوره ای و در قالب طرح خود اظهاری اندازه گیری می گردد.
سیستم های پایش آنلاین نیز بر روی دودکش توربین های گازی واحد نیروگاه نصب گردیده است. با توجه به استفاده از تکنولوژی های دوستدار محیط زیست و همچنین سوخت گاز طبیعی در واحد نیروگاه، پارامترهای خروجی در محدوده استانداردهای محیط زیست قرار دارد.
در پساب تصفیه شده خروجی نیز پارامترهای PH و COD توسط آنالایزر آنلاین مورد پایش قرار می گیرد.

 • فرهنگ سازی و آموزش محیط زیست
  درشرکت فجر انرژی خلیج فارس اقدامات متعددی در راستای آموزش محیط زیست و گسترش فرهنگ محیط زیست در بین کارکنان و جامعه اجرا می گردد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 • برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی محیط زیست
 • مشارکت در برگزاری همایش ها و مراسم محیط زیستی
 • تهیه و توزیع کتاب، خبرنامه و گاهنامه های محیط زیستی
  همچنین در راستای ترویج فرهنگ محیط زیست با تشکیل کارگروه دیده بان محیط زیست پتروشیمی فجر زمینه برای مشارکت داوطلبانه علاقه مندان در زمینه های مختلف محیط زیست فراهم آمده است.

 

فضای سبز
ایجاد، نگهداری و گسترش فضای سبز مجتمع از دیگر اقدامات در راستای بهبود وضعیت محیط زیست و سلامت کارکنان در مجتمع فجر می باشد. به این منظور مساحتی به میزان 4 هکتار برای ایجاد فضای سبز در مجتمع به کار رفته است که با کاشت و نگهداری گونه های گیاهی متنوع باعث شادابی محیط و افزایش روحیه کارکنان می گردد.

 دانلود کتابچه فضای سبز پتروشیمی فجر دانلود کتابچه فضای سبز پتروشیمی فجر  


استقرار سیستم های مدیریتی
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با همکاری و مشارکت کارکنان در بخش های مختلف موفق به استقرار سیستم های مدیریتی و اخذ گواهینامه های محیط زیست از مراجع بین المللی گردیده است که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود:

 • گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001
 • گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 •  گواهینامه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)
 • گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ISO50001 

 افتخارات

 •  کسب عنوان صنعت سبز کشور از سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1384
 • کسب عنوان صنعت برگزیده سبز کشور از سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1388
 •  کسب گواهینامه سطح 1 مدیریت سبز ایران از وزارت صنایع و معادن در سال 1388
 •  اخذ جایزه جهانی عصر سبز از انجمن مدیریت فرانسه در سال 1394

 

جایزه مدیریت سبز2

 جایزه مدیریت سبز