جزییات مناقصه و مزایده

عملیات اجرایی مقاوم سازی فنداسیون سوله نیروگاه و اسلیپرهای خطوط لوله محوطه ایستگاه گاز ناحیه 2 و پایپرک(PIPERACK ) واحد ET2

مناقصه

97/15

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 تومان

منقضی شده

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۰۹

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره 97/15

موضوع مناقصه :عملیات اجرایی مقاوم سازی فنداسیون سوله نیروگاه و اسلیپرهای خطوط لوله محوطه ایستگاه گاز ناحیه 2 و پایپرک(PIPE RACK) واحد ET2

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد نوبت اول 98/2/12 و نوبت دوم 98/2/14 مهلت ارسال 7 روز پس از انتشار نوبت دوم