جزییات مناقصه و مزایده

استعلام عملیات اجرایی اصلاح خطوط زیرپل سازندگی(مارون)

فراخوان

97/31

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 تومان

منقضی شده

۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ۱۵:۱۹

۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ۱۵:۱۹

۷ فروردین ۱۳۹۸

ریال

داخلی

عادی

آگهی فراخوان استعلام قیمت

شماره 97/31

موضوع : استعلام عملیات اجرایی اصلاح خطوط زیرپل سازندگی(مارون)

تاریخ اعتبار : 1398/1/23