جزییات مناقصه و مزایده

ارائه خدمات بارگیری، حمل، انتقال، تخلیه و ساماندهی محل تخلیه ضایعات صنعتی پتروشیمی فجر

مناقصه

97/09

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۱۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۱۵

۱۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۱۵

روزنامه دنیای اقتصاد

۵ آبان ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 97/09

موضوع : ارائه خدمات بارگیری، حمل، انتقال، تخلیه و ساماندهی محل تخلیه ضایعات صنعتی پتروشیمی فجر

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد

نوبت اول 97/08/05 و نوبت دوم 97/05/06

 

97/07