جزییات مناقصه و مزایده

مشاوره انجام خدمات مهندسی و ارایه نقشه های اجرایی و متره و احجام و برآورد هزینه های"پروژه ایستگاه پمپاژ و خط لوله انتقال گازوئیل از بندر صادراتی مجیدیه به پتروشیمی فجر"

فراخوان

(آگهی استعلام خدمات)96/08

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ۱۳:۵۱

ریال

داخلی

عادی

۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ۱۳:۵۵

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
شرکت پتروشیمی فجر

06152171920

06152171394

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.