بهینه سازی سیستم کنترل موجودی در انبارهای پتروشیمی فجر
در این پروژه سیستم کنترل موجودی در انبارهای پتروشیمی فجر بهینه سازی شد.
پایان یافته
1394/01/01
1399/04/03
کار فرما
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز
اهداف طرح

ساماندهی سیستم برنامه ریزی وکنترل موجوی که علاوه بر کاهش هزینه های موجودی و افزایش سطح خدمت، مقدمه ای برای فعالیت های بعدی برای پیاده سازی مقوله مدیریت زنجیره تامین  می باشد، که پس از انجام این پروژه می توان با اطلاعات بدست آمده، ابعاد و الگوی مطلوب آنرا ترسیم و دنبال نمود.

زمانبندی طرح
12 ماه پس از تعریف پروژه
فعالیت های اجرایی

   رتبه­بندی اقلام بر اساس تحلیل ABC و نظر کارشناسان.

 تعیین توزیع احتمالی روند تقاضا و زمان تاخیر اقلام اصلی و پارامترهای توزیع که در نتیجه­ی آن امکان پیش­بینی فراهم گردد.

تعیین عوامل هزینه­ای کنترل موجودی و محاسبه­ی آنها تا حد ممکن.

شبیه­سازی سیستم کنترل موجودی با استفاده از نرم­افزار Arena. با این کار امکان شناسایی پارامترهای موثر و انجام تحلیل حساسیت در مورد آنها به وجود می آید.

تحلیل رفتار هزینه­های موجودی با تغییر پارامترهایی همچون سطح اطمینان و سقف موجودی در دست.

پیشنهاد سیستم مناسب کنترل موجودی برای اقلام اصلی.

تبیین عناصر اصلی و معماری مناسب برای طراحی و توسعه سیستم اطلاعات کنترل موجودی و انبارداری شرکت.

تغییرات

-          دستبندی اقلام بر اساس متد ABC